Facebook Youtube

Časté otázky

k SMS súťaži s TRESKOU od PRETO Ryba Žilina o finančné výhry za 30.000 EUR
KÚP TRESKU, POŠLI SMSKU A VYHRAJ!

 1. Ako sa môžem zapojiť do súťaže?
   
  Do súťaže sa môžete zapojiť kúpou jedného alebo viacerých balení ľubovoľného typu Treska zn. PRETO Ryba Žilina a následne zaslaním registračnej SMS v tvare: TRESKA ZILINA na číslo 707 v prípade kúpy 1 balenia; alebo poslaním SMS v tvare: TRESKA ZILINA X na číslo 707, pričom X je počet balení Tresky, ktoré máte na 1 pokladničnom bloku v prípade kúpy viacerých balení počas 1 nákupu (uvedených na 1 bločku).
   
  POZOR: pre prípad týždennej výhry musí byť bloček z nákupu Tresky zo Žiliny a registračná SMS zrealizované v 1 (v tom istom) týždni! Bloček si pre prípad výhry VŽDY uchovajte.
   
 2. Aký je rozdiel medzi týmito 2 registračnými SMS?
   
  A, Za každú odoslanú SMS v tvare „TRESKA ZILINA“ sa do žrebovania zaradíte 1x.
  B, Za každú odoslanú SMS v tvare „TRESKA ZILINA X“ (X je celé číslo od 2 do 10) sa do žrebovania zaradíte 10-násobne krát.
   
  Táto SMS sa posiela len vtedy, ak nakúpite viac Tresiek zo Žiliny (aspoň 2) a máte ich uvedené na jednom bločku.
   
  Príklad: Ak kúpite 4 tresky pri jednom nákupe (aj rôzne balenia, ale musia byť od PRETO Ryba Žilina a na 1 bločku), tak pošlete SMS „TRESKA ZILINA 4“ a do žrebovania budete zaradený až 40x!
   
  Zaslanie oboch SMS je bezplatné. Spoplatnená bude až odpovedná (prijatá) SMS, ktorej cena je v oboch prípadoch 1 EUR s DPH.
   
 3. Koľko stojí registračná SMS? Koľko budem platiť svojmu mobilnému operátorovi?
   
  Za SMS, v ktorej Vy odošlete text: „TRESKA ZILINA“ alebo „TRESKA ZILINA X“, nebudete ešte nič platiť. Platí sa až za SMS, ktorú dostanete ako odpoveď a v ktorej Vám príde potvrdenie, že ste boli zaradený do súťaže.
  Cena tejto spätnej (potvrdzujúcej) SMS je 1,00 EUR vrátane DPH. Všetky ostatné SMS v súťaži (info o súťaži, info o zlom tvare SMS a pod.) sú BEZPLATNÉ.
 4. Aký je správny tvar registračnej SMS do súťaže?
   
  Do súťaže sa môžete zapojiť dvomi spôsobmi a to:
   
  a) zaslaním SMS s textom: „TRESKA ZILINA“ na číslo 707 v prípade, že ste jednorazovo nakúpili iba 1 balenie akejkoľvek Tresky zn. PRETO Ryba Žilina.
  b) Alebo zaslaním SMS s textom: „TRESKA ZILINA X“ na číslo 707 v prípade, že ste zrealizovali jednorazový nákup minimálne 2 a maximálne 10 balení akýchkoľvek druhov Tresky zn. PRETO Ryba Žilina (X= počet kúpených aj rôznych balení Tresky na 1 spoločnom pokladničnom bločku, je to celé číslo od 2 do 10).
   
  Príklad: Ak ste naraz kúpili 5 balení ľubovoľného typu Tresky zn. PRETO Ryba Žilina a sú na 1 spoločnom pokladničnom bloku, tvar Vašej registračnej SMSky bude: TRESKA ZILINA 5
   
 5. Je jedno, čí napíšem SMS s malými alebo veľkými písmenami?
   
  ÁNO, je to jedno. SMS môžu byť napísané, malými aj veľkými písmenami, s medzerou aj bez medzery (treska zilina, TRESKA ZILINA, Treska Zilina, Treskazilina, TRESKAZILINA, INFO, info, STOP, stoP, ...). Všetky budú platné.
   
  Avšak v SMS príkaze s počtom nakúpených Tresiek, musí byť celé číslo predstavujúce počet balení na jednom bločku oddelené medzerami od slov TRESKA ZILINA. Ak toto nebude dodržané, SMS nebude platná – bude ju potrebné odoslať znova.
   
  Príklad: TRESKA ZILINA 3; TRESKA ZILINA3; TRESKAZILINA 3; treska zilina 3; treskazilina 3; treska zilina3 = akceptované
  X; TRESKAZILINA3 ;; treskazilina3 = neakceptované

   
  (Za SMS odoslanú v nesprávnom tvare alebo s chybne napísaným kódom neplatíte. Spoplatnená je len SMS, ktorá potvrdzuje Vaše správne zapojenie do súťaže, čiže potvrdzujúca SMS, ktorú dostanete po správne odoslanom kóde).
    
 6. Funguje táto súťaž u všetkých mobilných operátorov v SR?

  a) Áno, u všetkých slovenských mobilných operátorov, vrátane napr. FunFónu či TescoMobile.
  b) Funguje aj pri poslaní SMS v zahraničí zo slovenského tel. čísla, (vtedy však zaplatíte navyše aj za prípadné poslanie roamingových SMS podľa cenníka Vášho slovenského operátora).
  c) SMS nepôjde poslať len v prípade zaslania SMS zo siete zahraničného mobilného operátora.
   
 7. Kedy sa môžem zapojiť do súťaže?
   
  Súťaž trvá od 18.11. do 09.02.2020 a je rozdelená do 12 týždenných súťažných kôl.
  Do súťaže sa môžete zapojiť aj viackrát, v jednom súťažnom kole, aj celkovo počas súťaže a tým zvýšiť svoju šancu na výhru. Pozor ale: pre prípad týždennej výhry musí byť bloček z nákupu Tresky zo Žiliny a registračná SMS zrealizované v jednom a v tom istom týždni; a týmto bločkom sa po vyžrebovaní musíte preukázať.
   
  Naviac – odporúčame Vám - ak nakúpite naraz viac balení Tresky, ktoré budú uvedené na 1 spoločnom pokladničnom bločku, môžete poslať 1 registračnú SMS v tvare: TRESKA ZILINA X“ (pričom X=počet balení Tresky na 1 bločku; akceptované budú celé číslice od 2 po 10) a do žrebovania budete zaradený za 1 SMS hneď 10 násobne! Príklad: TRESKA ZILINA 5 = ste 50x v žrebovaní.
   
 8. O aké výhry hrám?
   
  Každý týždeň vždy v pondelok žrebujeme 2 výhercov Týždennej finančnej výhry, každú vo výške 1.000 EUR. Spolu za celú súťaž bude postupne vyžrebovaných 24 výhercov týždennej výhry a na záver sa zo všetkých zapojených za celé trvanie súťaže vyžrebuje ešte jeden výherca Záverečnej výhry-prémie 6.000 EUR.

  Všetky výhry budú výhercom vyplatené na ich bankový účet už ponížené o príslušnú daň v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
   
 9. Aké výrobky sú zahrnuté do súťaže?
    
  Pre splnenie jednej z podmienok súťaže je potrebné nakúpiť v termíne súťaže aspoň 1 balenie ľubovoľného výrobku typu Treska zn. PRETO Ryba Žilina buď balené so súťažným viečkom, a to:

  Treska v majonéze 140 g,
  Treska Exklusive 140g,
  Treska Exklusive 200g,
  Treska Exklusive 400g,
  Treska Exklusive s nepravým lososom 145g,
  Treska Exklusive s feferónovým šalátom 145g,
  Žilinská Treska 140g,

  alebo aj súťažným viečkom neoznačeného výrobok, ALE musí byť typu Treska a od zn. PRETO Ryba Žilina. (napr. aj za váženú tresku v Treska bare :-).
   
 10. Je potrebné si uchovať pokladničný bloček za nákup?
   
  Áno, je to jedna zo základných podmienok výhry (týždennej aj záverečnej) - preukázanie nákupu aspoň jedného balenia ľubovoľného typu Treska zn. PRETO Ryba Žilina (teda predloženie originálneho bločku s nákupom aspoň 1 Tresky s dátumom v tom týždni, kedy ste poslali aj SMS pre týždennú výhru, resp. počas celého trvania súťaže pre záverečnú výhru-prémiu). Preto si vo vlastnom záujme každý bloček z nákupu uchovajte až do skončenia súťaže, keďže poslaním už 1 SMS hráte nielen o týždenné výhry, ale aj záverečnú výhru-prémiu, ktorá sa bude žrebovať po skončení súťaže, v pondelok 10.02.2020.
   
 11. Dokedy môžem posielať súťažné SMS?
    
  1 súťažné kolo = 1 kalendárny týždeň. Každé súťažné kolo trvá od PONDELKA 00:00 hod. do NEDELE 23:59 hod. Celkovo súťaž trvá od pondelka 18.11.2019 (00:00 hod.) do 09.02.2020 (23:59 hod.)
   
 12. Čo ak mi nejde odoslať SMS, resp. nedostanem potvrdzujúcu SMS o zapojení sa do súťaže, aj keď ju píšem v správnom tvare so správnym textom?
   
  Pokiaľ ste poslali SMS v správnom tvare s použitím správneho textu na č. 707 a neprišla Vám žiadna odpoveď, dôvodov môže byť viac - napr. môžete mať nedostatok kreditu, plnú schránku prijatých SMS správ alebo Vám obdobné služby Váš mobilný operátor z rôznych príčin zablokoval. V takom prípade kontaktujte Infolinku svojho mobilného operátora.
   
 13. Kde nájdem kompletné Pravidlá tejto súťaže?
   
  Pravidlá SMS súťaže s Treskou od PRETO Ryba Žilina o výhry za 30.000 EUR: „KÚP TRESKU, POŠLI SMSku a VYHRAJ!“ nájdete na webovej stránke www.rybazilina.sk. Kontakt: marketing@rybaza.sk


Kontaktujte nás