Facebook Youtube

Získali sme prestížne ocenenie Slovak Superbrands 2017

Získali sme prestížne ocenenie Slovak Superbrands 2017

 Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov v rámci programu Slovak Superbrands udelila našej spoločnosti cenu Slovak Superbrands Award 2017. Zaradili sme sa tak do skupiny popredných značiek/firiem, ktoré sú vzorom v podnikaní pre ostatných. O udelení Superbrands Award pre spoločnosť Ryba Žilina rozhodla expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi Brand Council-u sú najuznávanejší slovenskí odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

Ocenenie Superbrands vnímame ako potvrdenie pozitívneho napredovania spoločnosti Ryba Žilina, v rámci ktorého sa usilujeme chrániť dlhoročnú tradíciu našich produktov a zároveň prijímať výzvy, ktoré prinášajú nové trendy v stravovaní. Máme z tohto ocenenia veľkú radosť. Je pre nás zároveň motiváciou a tiež záväzkom ponúkať pre našich zákazníkov aj naďalej tú najvyššiu kvalitu,“ hodnotí generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík.

Medzinárodný program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili za cieľ oceňovať značky hodné nasledovania. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je cena Superbrands Award uznávaná ako špeciálne ocenenie v 90 krajinách na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council má pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu, preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti. Viac informácii o Superbrands: www.slovaksuperbrands.com