Facebook Youtube

Ospravedlnenie

Ospravedlnenie
Na facebookovom profile a webovom sídle našej spoločnosti Ryba Žilina, spol. s r.o., sme zverejnili 5.5.2020 porovnávaciu reklamu označenú ako „Správame sa zodpovedne“, v ktorej sme porovnávali produkt našej spoločnosti Treska Exklusiv a produkt Treska treskoslovenská v majonéze od konkurenčnej spol. Ryba Košice. V rámci porovnávacej reklamy sme uviedli, že náš produkt Treska Exklusiv na rozdiel od produktu spol. Ryba Košice Treska treskoslovenská v majonéze neobsahuje benzoan sodný a má 4-krát menej konzervantov a že vo všetkých treskách spol. Ryba Košice sa benzoan sodný nachádza.

Hoci tieto informácie sú pravdivé, čo potvrdzujú aj výsledky laboratórnych testov, naposledy vykonané dňa 21.05.2020, v Skúšobnom laboratóriu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, ospravedlňujeme sa vám a aj spol. Ryba Košice, ak sme touto reklamou vyvolali mylnú predstavu o tom, že produkty spol. Ryba Košice nie sú bezpečné. Aj nami zverejnené protokoly dokazovali, že výrobky Ryba Košice spĺňajú požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách v znení neskorších doplnkov a zmien.

Radi by sme uviedli, že naša spoločnosť chcela touto reklamou len upozorniť na to, že produkty sa dajú vyrábať aj s oveľa menším množstvom chémie pri zachovaní doby spotreby akceptovateľnej pre predajné systémy. 

Kontaktujte nás