Facebook Youtube

PRETOLOG

Pretolog s.r.o. patrí medzi významné slovenské  distribučno-logistické spoločnosti na distribúciu potravín. 

Medzi jej hlavné činnosti patrí:

- Nákup mrazeného a chladeného tovaru, vrátane vybavovania všetkých colných formalít pri dovoze. K nakupovanému tovaru zabezpečuje naplnenie všetkých legislatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na obchodný tovar.

Skladovanie a manipulácia s chladenými a mrazenými potravinami.

Doprava potravín vozidlami v dvojteplotnom režime (rozvozná sieť pokrýva celé územie Slovenskej republiky).

Spoločnosť Pretolog s.r.o. disponuje moderným dopravným vozovým parkom, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky kladené na prevoz potravín ako aj modernými distribučnými skladmi v Žiline, v Novom Meste nad Váhom a v Poprade, kde je vytvorená komplexná infraštruktúra potrebná na prevádzkovanie týchto činností vrátane kvalifikovaného personálu.