Facebook Youtube

História spoločnosti

Spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o. bola založená v roku 1992 ako nástupkyňa bývalého národného podniku Ryba. Ten pôsobil za bývalého režimu v troch mestách Slovenska - Bratislave, Košiciach a Žiline.  

Ryba Žilina je dnes najväčším spracovávateľom rýb na Slovensku, ktorý svoje pôsobenie stavia na bohatej histórii a skúsenostiach s rybím priemyslom v tejto časti Slovenska, resp. bývalého Uhorska. Chov a lov rýb v rybníkoch a vodných tokoch a obchodovanie s nimi tu prekvitalo celé stáročia. V roku 1892 vznikla v Žiline prvá továreň na spracovanie rýb pod názvom "Žilinská továreň na údenie a konzervovanie rýb." Závod však po čase zanikol. V roku 1924 však začal v Žiline fungovať nový závod na rybie konzervy Elemíra Langfeldera, ktorý bol po zmene vlastníckych pomerov a rozšírení výroby v roku 1932 zapísaný do obchodného registra ako Eletko - továreň na výrobu rybích konzerv, horčice a bryndze. Továreň postupne rozšírila stavbou ďalších častí svoje priestory na dnešnej Hviezdoslavovej ulici, kde sídli výroba rybích produktov od týchto počiatkov až dodnes. 

Po vojne sa vymenili v továrni viacerí národní správcovia. Výmerom Povereníctva výživy z 11.9.1949 bola továreň znárodnená a prešla pod správu národného podniku Ryba. Samotný podnik Ryba s prvým výrobným závodom v Bratislave vznikol už za vojny v roku 1942. Podniku Ryba bolo udelené monopolné postavenie v zásobovaní rybami. Stala sa výhradným dovozcom a výkupcom morských rýb, konzerv a iných rybích výrobkov. V roku 1971 sa národný podnik Ryba začlenil do podniku Slovenský mraziarenský a rybný priemysel. Dnešná Ryba Žilina, spol s r.o. sa stala samostatným podnikom v roku 1992. V roku 2013 k nej bola pričlenená aj bývalá výroba národného podniku - Ryba Bratislava.

Majoritným vlastníkom spol. Ryba Žilina sa stala v roku 2013 skupina PRETO. Vďaka tomuto spojeniu sme sa stali výrazne silnejším hráčom na slovenskom potravinárskom trhu, a to nielen v oblasti výroby ale aj logistiky a distribúcie. Získali sme sesterskú logistickú spoločnosť PRETOLOG a zlúčením výroby so vtedajšou spoločnosťou Partners sme získali nový výrobný závod v Častkovciach pri Novom Meste nad Váhom. Aj vďaka tomu sme dnes najväčším výrobcom rybích a lahôdkových šalátov na Slovensku.    

História legendárnej žilinskej tresky

Mäso z tresky bolo v minulosti dôležitým zdrojom jódu pre obyvateľstvo. Jód je potrebný na normálne fungovanie štítnej žľazy a potreba dopĺňať ho v strave sa prejavila ešte výraznejšie po druhej svetovej vojne. Preto mal štát snahy dovážať toto mäso a u obyvateľov podporovať dopyt po morských rybách. Národný podnik Ryba v tomto zohrával významnú úlohu a od začiatku distribuoval dovezené ryby v rôznych formách - ako mäso samotné, aj vo forme rybích výrobkov. V roku 1946 sa vo výrobných plánoch začali objavovať aj novinky, medzi ktorými bol aj rybací šalát s majonézou. 

V päťdesiatych rokoch sa obmedzil kontakt so západným svetom a rybie mäso ako také, najmä z tresky, sa stávalo pre širokú populáciu čoraz drahšie a nedostupnejšie. Preto štát hľadal prijateľný spôsob, ako dostať tento bohatý zdroj živín do jedálnička ľudí v Československu. Tresku ako ju poznáme dnes, teda špecialitu vyrobenú z vareného mäsa tresky, marinovanej zeleniny a majonézy namiešal po prvýkrát vedúci výroby v bratislavskom podniku Ryby - kuchár a cukrár Július Boško, pôvodom z Nového Mesta nad Váhom. Stalo sa tak v roku 1954. Táto delikatesa, nazvaná spočiatku "Treska v remuláde", sa začala hneď vyrábať vo všetkých závodoch Ryby, a teda aj v Žiline. Hneď od uvedenia zaznamenala obrovský úspech a Slovákom neprestáva chutiť ani po 65 rokoch. Treska v klasickej kombinácii s rožkom sa stala neoficiálne naším národným jedlom, ktoré sa dodnes nevyrába nikde inde na svete, iba na Slovensku.  

 


Kontaktujte nás