Facebook Youtube

Pretolog s.r.o. patrí medzi významné slovenské distribučno-logistické spoločnosti na distribúciu potravín. Medzi jej hlavné činnosti patrí skladovanie a manipulácia s chladenými a mrazenými potravinami a doprava potravín vozidlami v dvojteplotnom režime (rozvozná sieť pokrýva celé územie Slovenskej republiky).

Spoločnosť Pretolog s.r.o. disponuje moderným dopravným vozovým parkom, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky kladené na prevoz potravín ako aj modernými distribučnými skladmi v Žiline, v Novom Meste nad Váhom a v Poprade, kde je vytvorená komplexná infraštruktúra potrebná na prevádzkovanie týchto činností vrátane kvalifikovaného personálu.

Kontaktné údaje spoločnosti PRETOLOG

PRETOLOG s.r.o
M.Rázusa 5
010 01 Žilina

Sekretariát: 041/7059 101
Zákaznícky servis: 041/7059 113
Dispečing: 041/7059 115
Expedícia: 041/7059 219

 

Prepravné poriadky spoločnosti PRETOLOG


Kontaktujte nás